[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:52 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

مراسم تعزیه چاه سالم

 

[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:51 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

 

روی دستش، پسرش رفت، ولی قولش نه

نیزه‌ها تا جگرش رفت، ولی قولش نه

این چه خورشیدِ غریبی است که با حالِ نزار

پای نعشِ قمرش رفت، ولی قولش نه

باغبانی است عجب، آن که در آن دشتِ بلا

به خزانی ثمرش رفت، ولی قولش نه!

شیرمردی که در آن واقعه هفتاد و دو بار

دستِ غم بر کمرش رفت، ولی قولش نه!

جان من برخیِ «آن مرد» که در شط فرات

تیر در چشمِ ترش رفت، ولی قولش نه!

هر طرف می‌نگری نامِ حسین است و حسین

ای دمش گرم! سرش رفت، ولی قولش نه

[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:37 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

مراسم پا منبری

 

[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 15:3 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

مراسم شام غریبان

 

[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 14:49 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

مراسم تعزیه چم خلف عیسی

 

فتوشاپ توسط:میثم عوض پور

[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 8:33 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

پشت هجده!!!

[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 8:23 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

یادش بخیر

یادش بخیر

این چیزایی که نوشتیم برمیگرده به دهه 60 -70 وشاید اول 80


1-یادش بخیر محرم و بسنیل دی شاکرخدا رحمتش کنه


2-یادش بخیر محرم و گرگ بوزی کردنلش و دعوایل بو فرهاد


3- یادش بخیرعمر تش زنون


4-تش گرفتن ماشین بارون قوام (وانت آبیکو، که خدا رحم خوش کردک)


5-شو روزک و سیگار کشیدنل دزکی بچیل


6-یادش بخیربسنیل زی زی گلو دکون مندنی(زی زی گلو د را کو تا به تا)


7- یادش بخیردکون دی مندسن و پفکل 25 تومنیش نونم 10 تومنیش


8- یادش بخیرآتاری سرای مندنی


9- یادش بخیرنمد مالی حاج مندسن و اس فرج


10-هزایدی حسینیه


11-جاجیم بافی مرحوم غلوم


12-یادش بخیر دار هول خدادا( دم هونی غلوم رضا بومنتی) و دار حبیبی


13-یادش بخیر مسجد کوشکو (مسجد کوبودی)


14-یادش بخیر نمایشل مدرسه(واقعا عجب چی بیدک جاسم بو محمد و هادی مهدی و ......)


15-یادش بخیر آب سردکن بهدوری (اووف چقدر اوش سرد بی)


16-یادش بخیر چینی فروشی کدخدا


17-یادش بخیر دکون حاج نعمت الله و دکون مرحوم حوج کریم


18-یادش بخیر تل تل هادی و جمله معروف هووی هووی تل تل اومه


19-یادش بخیر خیاطی مرحوم شیخ حمدالله


20-یادش بخیر عطاری مرحوم آله هزار(هنی ام عطوری یکو دوریم ها ......)


21-یادش بخیر  بوتیک آقی هوشنگ


22-یادش بخیر دلوکی مرحوم عباس گل گلی (که من سرلمون دو پویی ایگشت و خومونم خبر ندوشتیم)


23-یادش بخیر بامیه عسلی شگری


24-یادش بخیر ککالل الله


25-یادش بخیر ماشین حوج حمزه و ماشین یدالله


26-یادش بخیر بونیل بکوپشت هونی مرحوم بشیر


27-سراهی قدیمی ولاته یادتونه؟خاور حوج اسلامی چه؟ مرغ فروشی بشیر قربون چه؟


28-یادش بخیر اذون حوج مالکی ، اذون حفیظ غلوم


29-یادش بخیر دکون اکبر یدی و محسن طالب


30-یادش بخیر دکون مالک سه نفری( خوش بی و پرویز و به نظرم علی قدرت)


31-یادش بخیر دکونل قدیمی میوه فروشی که هم زمستون اییوبی همی صندوقل شو ایدوزیدن


32-یادش بخیر سلند فروشی حاج اسماعیل


33-توالت بشیر چه یادتون؟ بلم سعدون چه؟


34-یادش بخیر گود گلیدری

و مهدی قنواتی نعمت الله و رضا قنواتی شاهپورکه مانه سی دوروس کردنه سری اول یادش

بخیر چم خلف کمک کردن

منتظر سری بعدی بوایین نظر یادتون نری!!!

 

[ دوشنبه هفتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:55 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

سری سوم کلمات،اصطلاحات و عبارات به زبان چم خلفی

کُررو>آرنج

مرزنگ>مژه

دوشلمه>اوضاع آشفته

هبیس>زیاد

کناراُ>توالت

بُرگ>ابرو

اَفتافه>آفتابه

کودی>لقمه

دولاب>کمد

غییر کردن>عجله کردن

دین داش کردن>دنبال کردن

هُمبار>آهسته

هُم قطار>هم سن

هَم ایسو>همین الان

کُر بیلُم>اجازه بده!

گُرازک>نوعی بیماری گردن

کُفه>سرفه

پَرپَروک>پروانه

پرسیک>پرستو

لَفکه>خسته

فرفروک>فرفره

نِخوند>ناخن

مازِه>کمر

پُشتیک>پیشانی

دَرف و دولَل>ظرف ها

ظهر غُرنگ>ظهر گرما

اُسُم>کفگیر

هِی شیرُم>آفرین!!!

گُنجیک>گنجشک

دار>سر و شکل/درخت(دارای دو معنا)

خُمچک>وسیله نان پختن

 

[ چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 9:23 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]

چرا؟؟؟

چرا دریا ندارد رنگ و بویی


چرا حالم ندارد خلق و خویی


چرا که نآمدست مردی ز مشرق


چرا که حامل دردیست ز مغرب


نیامد جمعه ها،حالم خراب است


میان فتنه ها،پایم به خواب است


"نیا ای مرد عادل،شهر من خوابیده تنها


چرا که خرقه زاهد نما پوشیده بر ما"

 

                                                              سروده:محمد عوض پور

[ سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 19:4 ] [ میثم و محمد عوضپور ]
[ ]